Avís legal

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web ELTROSDORDAL.COM, del que és titular EL TROS D’ORDAL SL (en endavant, EL TROS D’ORDAL, SL).

La navegació pel lloc web d’EL TROS D’ORDAL SL li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’EL TROS D’ORDAL SL, en cas que es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegar atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferits des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fè, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant EL TROS D’ORDAL SL ó davant tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, podent EL TROS D’ORDAL SL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

EL TROS D’ORDAL SL, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: EL TROS D’ORDAL SL
 • El seu CIF és: B65790792
 • El seu domicili social està a: C/ Sarriera 48 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS – BARCELONA
 • REGISTRE MERCANTIL BARCELONA – TOMO 43241 – FOLI 52 – fulla 428602 – INSCRIPCIÓ 1ª

 

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 620580956

Email: eltrosdordal@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL TROS D’ORDAL SL es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. Això no obstant, EL TROS D’ORDAL SL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferits al seu web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL TROS D’ORDAL SL o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TROS D’ORDAL SL presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL TROS D’ORDAL SL o de tercers i, en tot cas, extraure informació.
 • Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL TROS D’ORDAL SL o de tercers.
  Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o tal resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi d’acord als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ 

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMIENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Las condiciones presentes se regirán por la legislación Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.